* μέγιστο ύψος 214 εκατ.
* ρυθμιζόμενο ύψος ανά 2 εκατ.