Η εταιρεία Altiswood παρέχει  πόρτες με την πιστοποίηση  EXOVA WARRIGHTON UK Τα προϊόντα μας πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης  κάτι που αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών μας.

  • Άριστη ποιότητα με τον κατάλληλο συντελεστή θερμοδιαπερατότητας.

  • Άριστη ποιότητα με αεροδιαπερατότητα και αντοχή στην ανεμοπίεση.

  • Άριστη ποιότητα με αεροδιαπερατότητα και αντοχή στην ανεμοπίεση.

  • Άριστη ποιότητα με αντιδιαρρηκτική προστασια.